Genre: Martial Arts Running Time: 1 hr. 25 min. Release Date: October 12th, 2001 MPAA Rating: PG-13 Director: Yuen Woo-Ping Actors: Rongguang Yu, Donnie Yen, Jean Wang, James Wong, Sze-Man Tsang, Shun-Yee Yuen     strong man...

read more