Genre: Dramatic Comedy Running Time: 1 hr. 40 min. Release Date: August 9th, 2019 MPAA Rating: PG Director: Lulu Wang Actors: Shuzhen Zhao, Awkwafina, Lu Hong, Lin Hong, Tzi Ma, Diana Lin, Yang Xuejian, Jiang Yongbo, Chen Han, Aoi Mizuhara, Li Xiang    ...

read more